Verejné obstarávanie

Oblasti verejného obstarávania poskytujeme komplexné služby v zmysle zákona 523/2003 Z.z.  "o verejnom obstarávaní". Služby poskytujeme pre obstarávateľov aj pre záujemcov

Naša spoločnosť zabezpečí  celý proces verejného obstarávania rozdelený na tri etapy pre obstarávateľa:

  1. plánovacia
  2. súťažná
  3. realizačná 

Celý proces zabezpečujeme na základe Vaších podmienok a požiadaviek. 

Pre uchádzačov poskytujeme servis ohladne optimalizácie ponuky.  Skontrolujeme či či Vaša popnuka je v zmysle súťažných podkladov,  či predkladané dokumenty sú správne a tiež úplnosť ponuky. 

V prípade otázok alebo záujmu o naše služby nás kontaktujte.

Prihlásenie