Účtovnícke službyúčtovnícke služby

Svojím klientom ponúkame služby v oblasti jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky, účtovného a daňového poradenstva. Služby poskytujeme podľa požiadaviek klienta na základe predložených dokladov. Ekonomickú a účtovnú agendu spracovávame pomocou programového vybavenia POHODA a tiež poskytujeme možnosť spracovať účtovnú evidenciu pomocou softvéru, ktorý vlastní klient.

Odborné služby, v uvedenej oblasti s profesionálnym prístupom zahŕňajú:

 • vedenie účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších  predpisov
 • zavedenie účtovníctva (otváracia súvaha, účtovná osnova, číselníky ...)
 • prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo
 • vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH
 • kontrola účtovných dokladov
 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie podkladov pre výkazníctvo, štatistické výkazy
 • spracovanie mesačných uzávierok vrátane výkazov
 • komplexná ročná účtovná závierka vrátane povinných výkazov, ktoré sú jej súčasťou
 • príprava návrhu priznania dane z príjmu, ktoré podľa dohody môže posúdiť daňový poradca
 • kompletné spracovanie miezd od nástupu zamestnanca až po výstup


V prípade otázok alebo záujmu o naše služby nás kontaktujte.

 

 

 

 

Prihlásenie