MisCell spol. s r.o.                                           miscell s.r.o

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

T. Vansovej 14
971 01 Prievidza

IČO: 30224101
DIČ: 2020466745
IČ DPH: SK2020466745

e-mail: miscell@miscell.sk

+421 903 955 469
+421 465 422 044

pre Bratislavu
Pribišova 8/28
841 05 Bratislava

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro vložka číslo 1848/R

 

 

Prihlásenie