med_1112195664-121

 Finančné poradenstvo

 
Správne investovanie je cesta k finančnej istote jednotlivca a rodiny.  Zabezpečíme Vám poradenstvo šité na mieru podľa potrieb a možnosti klienta a to v oblasti :

  • dôchodkového zabezpečenia
  • zabezpečenia detí a rodiny
  • zhodnotenia úspor
  • konzervatívneho investovania na finančných trhoch
  • sprostredkovania úverov
  • sprostredkovania  poistenia majetku  

 

Finančné poradenstvo poskytneme bezplatne s následným servisom.

V prípade otázok alebo záujmu o naše služby nás kontaktujte.