Kontakt

227929613

Názov firmy: MisCell spol. s r.o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:
T. Vansovej 14
971 01 Prievidza

 

pre Bratislavu

Pribišova 8/28

841 05 Bratislava

 

mobil :       +421 903 955 469

                   +421 465 422 044

www.miscell.sk

e-mail: miscell@miscell.sk

 

Fakturačné  údaje:
IČO: 30224101
DIČ: 2020466745
IČ DPH: SK2020466745

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro vložka číslo 1848/R